ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန

အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

နေပြည်တော်

 

တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။      ၂ဝ၂ဝ – ၂ဝ၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ငွေလုံးငွေရင်း ( မူလ ) ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေ ဖြင့်ဆောင်ရွက်မည့် အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ အောက်ဖော်ပြပါ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း Lot(3) ကို တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လိုပါသည်-

 

စဉ်

လုပ်ငန်း အုပ်စု လုပ်ငန်းအမျိုးအစား အရေ

အတွက်

ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေ

(ကျပ်သန်း)

မှတ် ချက်

Lot(3) တည်ဆောက်ရေး      
    ရုံးအမှတ်(၄၉) Car stand ဆောက်လုပ်ခြင်း

(အလျား၁၄၈’ x အနံ၁၈’ ၆” x အမြင့်၁၂’)

၁၆.ဝဝဝ  

၂။       တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက်    –        ၂၈ – ၁၂ – ၂ဝ၂ဝ ရက်နေ့မှ ၁၁ – ၁ – ၂ဝ၂၁ ရက်နေ့ထိ

၃။      တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန်  –        ၁၁ – ၁ – ၂ဝ၂၁ ရက်နေ့၊ (၁၆းဝဝ) နာရီ

၄။      တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ    –        ရုံးအမှတ် ( ၄၉ ) ၊ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်

၅။      တင်ဒါပုံစံနှင့် တင်ဒါစည်းကမ်းများကို အောက်ဖော်ပြပါ လိပ်စာတွင် စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်-

–        ရုံးအမှတ် (၄၉)၊ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်

ဖုန်းနံပါတ် ဝ၆၇ – ၃၄၃၁၃၉ဝ ၊ ဝ၆၇ – ၃၄၃၁၃၉၅

 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန

အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

နေပြည်တော်

 

စက်နှင့်စက်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းအိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၁။      ၂ဝ၂ဝ – ၂ဝ၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ငွေလုံးငွေရင်း ( မူလ ) ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေ ဖြင့်ဆောင်ရွက်မည့် အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ အောက်ဖော်ပြပါ စက်နှင့်စက်ပစ္စည်း ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်း Lot(4) ကို တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လိုပါသည်-

စဉ်

လုပ်ငန်း အုပ်စု လုပ်ငန်းအမျိုးအစား အရေ

အတွက်

ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေ

(ကျပ်သန်း)

မှတ် ချက်

Lot(4) Forensic Device      
    (a) Encase Forensic (3 Years License) and TALINO KA-L Omega Forensic (Software + Hardware) ၂ဝ.ဝဝဝ  
      _ Intel Core i7- 8700K 3.7 GHz LGA 1151 DESKTOP Processor      
      _ 64 GB Dual Channel DDR4 SDRAM at 2133MHz – 4 x 16 GB      
      _ 500 GB M.2 Enterprise SSD for the Operating System (1) 256 GB M.2 for Temporary File, (1) 1TB SSD for Database, (1) 2TB HDD for Evidence Files,(1) Nvidia      
    (b) Elcomsoft Password Recovery Bundle, Incl.EDPR 5 Agents,HP IDS EliteDesk 800 G5 Tower (Software + Hardware) ၂ဝ.ဝဝဝ  
      _ A Single purchase delivers all ElcomSoft password recovery products in their respective top-of- the-line editions      
      _ Includes ever tool you need for recovering passwords and decrypting data      
      _ Broadest compatibility: hundreds of formatsand multiple cloud services supported      
      _ Minimum bandwidth utilization and zero scalability overhead      
      _ Remote management of password recovery workstations      
      _ Completely traceable: keeps track of CPU time and resource utilization,password recovery jobs and user activities      
      _ 3 Years Warranty      
        စုစုပေါင်း   ၄ဝ.ဝဝဝ

 

 

 

၂။       တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက်    –        ၂၈ – ၁၂ – ၂ဝ၂ဝ ရက်နေ့မှ ၁၁ – ၁ – ၂ဝ၂၁ ရက်နေ့ထိ

၃။      တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန်  –        ၁၁ – ၁ – ၂ဝ၂၁ ရက်နေ့၊ (၁၆းဝဝ) နာရီ

၄။      တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ    –        ရုံးအမှတ် ( ၄၉ ) ၊ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်

၅။      တင်ဒါပုံစံနှင့် တင်ဒါစည်းကမ်းများကို အောက်ဖော်ပြပါ လိပ်စာတွင် စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်-

–        ရုံးအမှတ် (၄၉)၊ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်

ဖုန်းနံပါတ် ဝ၆၇ – ၃၄၃၁၃၉ဝ ၊ ဝ၆၇ – ၃၄၃၁၃၉၅