ဌာနဇာနည်များ

 

တည်ဆောက်ပြုပြင်၊ ပြည်တစ်ခွင်

အစဉ်လှဆန်း၊ မွှေးကြိုင်လန်းပါစေ…….

ငြိမ်းချမ်းသာယာ၊ ဝင့်ထည်စွာ

ကမ္ဘာတွင်တည်၊ စည်းလုံးညီပါစေ…….

တရားပျက်ပြား၊ လောကသား

အမှားပယ်ပျောက်၊ အလင်းရောက်ပါစေ…….

ဖြူကြည်စိတ်ထား၊ ဇာနည်ဘွား

အသွားထက်သည်၊ စိန်ရောင်ပီပါစေ…….

နေခြည်လာစ၊ ကြည်ရွှန်းပ

ဌာနခွန်အား၊ စဉ်တိုးပွားနိုင်ပါစေ…….

ခိုင်မြဲစိတ်ထား၊ စုပေါင်းအား

တည်ထားကျောက်တိုင်၊ ဆောက်တည်နိုင်ပါစေ…….

ဦးတည်(၉)ရပ်၊ သစ္စာအပ်လျက်

(၃)ပါးပန်ဆင်၊ စွမ်းအားပြင်

ပြိုင်ယှဉ်ဆင်နွှဲ၊ အောင်နိုင်မြဲမို့

ထူးကဲသာလှ၊ မြန်ပြည်တစ်လွှား

ဌာနဇာနည်များ……။

အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန (၇၁)နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်နေ့ အား ဂုဏ်ပြုပါသည်။
စောခိုင်ဦး
စီမံရေးရာဌာနစု-၁