•                  စသုံးလုံး

  • ၁။        စစ်ပြီးခေတ်တွင်၊ မြန်တစ်ခွင်ဝယ်
  • ကျင့်စဉ်ပျက်ပြား၊ လွန်ဖောက်ပြား၍
  • နေရာအများ၊ ခြတွေစား၏။
  • ၂။        လေးဆယ့်ရှစ်ခု “ရဲ” တစ်စုဖြင့်
  • သန့်မှုရှည်ကာ “ခြ” သတ္တဝါကို
  • မညှာချေမှုန်း ‘ပီလေးလုံး’
  • ၃။        ရဲနှင့်မဆိုင်၊ ဘီအက်စ်အိုင်သို့
  • ၅၁-ခုတွင် ပြုပြင်ဖွင့်လှစ်ဌာနသစ်ကြီး
  • ပြောင်းလဲပြီး၏။
  • ၄။        ဘီအက်စ်အိုင်ဟု ခေါ်တွင်မူကား
  • မျိုးခြားသညာ မသင့်ရာနှင့်၊
  • လွယ်ရမြန်သုံး စသုံးလုံး။
  • ၅။        ‘စသုံးလုံး’ ဝင် ပုဂ္ဂိုလ်စင်သည်
  • တည်ကြည်ဖြောင့်မတ် မျိုးချစ်ဓာတ်ဖြင့်
  • မွန်မြတ်အလုပ် စဉ်အားထုတ်၏။
  • ၆။        သစ္စာစကား မြဲမှတ်ထားကာ
  • လေးပါးကတိ ရှင်းမရှိဘဲ
  • စွဲမြဲအလုပ် လွန်ကြိုးကုတ်၏။
  • ၇။        ‘ခြံ’ ကောင်းမျိုးစုံ အဖုံဖုံကို
  • ကုန်စင်နှိမ်နှင်း ဖြိုခွင်းမညှာ
  • ပြုသည့်တာကြောင့် ယုတ်မာလူစု၊ ရန်ညိုးပြု၏။
  • ၈။        ရန်ညှိုးသွယ်သွယ်၊ တွေ့ကြုံကြွယ်လည်း
  • စိတ်ဝယ်လှုပ်ရှား၊ ရေးမထားလျက်
  • မြွေကားစွယ်ကျိုး နှိမ်ချိုးမာန၊ဆက်ဆံကြ၏။
  • ၉။        လူထုဆက်သွယ်၊ ပေါင်းရာဝယ်လည်း
  • တနည်းခြေသုတ်၊ ပုဆိုးစုတ်သို့
  • ရိုညွတ်ကာသာ၊ ကျင့်စဉ်လာ၏။
  • ၁၀။      မြန်ပြည်သန့်ရှင်း၊ ‘ခြ’ ကောင်ကင်းရန်
  • စိတ်သန်ရည်မှု၊ အဓိဌာန်ပြုသည်
  • ပြည်သူ့လက်ရုံး၊ စသုံးလုံး။

သောင်းရန်မှုန်း