၂ဝ၂ဝ _၂ဝ၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန စက်နှင့်စက်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးတင်ဒါလုပ်ငန်း

၂ဝ၂ဝ _ ၂ဝ၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန၏ စက်နှင့်စက်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်း ကြော်ငြာကို ၂၈၂ဝ၂ဝ ရက်နေ့နှင့် ၂၉၂ဝ၂ဝ ရက်နေ့ နေ့စဉ်သတင်းစာများတွင် ကြောငြာပြီး ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါလျှောက်လွှာပုံစံများကို နေပြည်တော်၊ ရုံးအမှတ်(၄၉) တွင် ၁ဝ၂ဝ၂ဝ ရက်နေ့မှစ၍ ဝယ်ယူနိုင်ပြီး လျှောက်လွှာပုံစံတွင် ပူးတွဲပါရှိသည့် စည်းကမ်းချက်များကို ဖြည့်စွက်၍ ၂၆၁ဝ၂ဝ၂ဝ ရက်နေ့ (၁၆ဝဝ) နာရီနောက်ဆုံးထား၍ နေပြည်တော်၊ရုံးအမှတ်(၄၉)သို့ ပြန်လည်တင်သွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။

 ၂၀၂ဝ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ငွေလုံးငွေရင်းခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနအတွက် ဝယ်ယူမည့်စက်နှင့်စက်ပစ္စည်းများစာရင်း

 

၂ဝ၂ဝ – ၂ဝ၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန တည်ဆောက်ရေးတင်ဒါလုပ်ငန်း

၂ဝ၂ဝ _ ၂ဝ၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန၏ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း တင်ဒါကြော်ငြာကို ၂၈၂ဝ၂ဝ ရက်နေ့နှင့် ၂၉၂ဝ၂ဝ ရက်နေ့ နေ့စဉ်သတင်းစာများတွင် ကြော်ငြာခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါလျှောက်လွှာပုံစံများကို နေပြည်တော်၊ ရုံးအမှတ်(၄၉) ၁၀၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ လာရောက်ဝယ်ယူနိုင်ပြီး လျှောက်လွှာပုံစံတွင် ပူးတွဲပါရှိသည့် စည်းကမ်းချက်များကို ဖြည့်စွက်၍ ၂၇၁ဝ၂ဝ၂ဝ ရက်နေ့ (၁၆ဝဝ) နာရီ နောက်ဆုံးထား၍   နေပြည်တော်၊ ရုံးအမှတ်(၄၉) သို့ ပြန်လည်တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂၀၂ဝ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ငွေလုံးငွေရင်းခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ