ခရစ်တိုအဖွဲ့၏ ဒိုင်ယာရီ (သို့) Crypto-currency  မှတ်တမ်း   

တစ်နေ့ မှတ်မှတ်ရရ လွန်ခဲ့သော စက်တင်ဘာလ ပထမပတ်အတွင်...