(၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်လှန်ရေးကောင်စီ ဥပဒေအမှတ်-၁)

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်လှန်ရေးကောင်စီဥက္ကဌသည် အောက်ပါ ဥပဒေကိုပြဌာန်း လိုက်သည် −
၁။ ။ (၁) ဤဥပဒေကို ၁၉၆၃ခုနှစ်၊ အများနှင့်သက်ဆိုင်သောပစ္စည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက် ရေးဥပဒေ ဟုခေါ်ဆိုစေရမည်။

(၂) ဤဥပဒေသည် ချက်ခြင်းအာဏာတည်ရမည်။

၂။ ။ ဤဥပဒေတွင် အများနှင့်သက်ဆိုင်သောပစ္စည်းဆိုသည်မှာ −

(က) တပ်မတော် (သို့မဟုတ်)

(ခ) ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်လှန်ရေးအစိုးရ (သို့မဟုတ်) ဒေသန္တရအာ ဏာပိုင် တစ်ဦးဦး (သို့မဟုတ်) တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ ဖွဲ့စည်းထားသော ဘုတ်အဖွဲ့၊ ကော်ပိုရေးရှင်း၊ ဘဏ်၊ အခြားအဖွဲ့တစ်ခုခု (သို့မဟုတ်)

(ဂ) သမဝါယမအသင်းတစ်ခုခု (သို့မဟုတ်)

(ဃ) ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်လှန်ရေးအစိုးရကအမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် ကြေညာသော −

(၁) အသင်းများမှတ်ပုံတင်အက်ဥပဒေအရ မှတ်ပုံတင်ထားသည့်အသင်း တစ်ခုခု၊

(၂) မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၆ အရ ကုမ္ပဏီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားသော အသင်းတစ်ခုခု၊

(၃) ပြည်သူတို့ဆိုင်ရာ ယုံမှတ်အပ်နှံမှု အဖွဲ့တစ်ခုခု (သို့မဟုတ်)

(၄) အခြားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု၊တို့ပိုင်ဆိုင်သည့် (သို့မဟုတ်) အသုံးပြုရန်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ထားသည့် ငွေ (သို့မဟုတ်) သိမ်းဆည်းထားသည့်ငွေ၊ သိုလှောင်ပစ္စည်း၊ အသုံးအဆောင် (သို့မဟုတ်) အခြားပစ္စည်း တစ်ရပ်ရပ်ကို ဆိုလိုသည်။

၃။ ။ မည်သူမဆို အများနှင့်သက်ဆိုင်သောပစ္စည်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ခိုးမှု၊ အလွဲသုံးစား ပြုမှု(သို့မဟုတ်)လိမ်လည်မှုကျူးလွန်လျှင် တစ်သက်တစ်ကျွန်းဒဏ် (သို့မဟုတ်) ၁၀ နှစ်အောက်မနည်း သည့်ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ စီရင်ခြင်းခံရမည့်အပြင် ငွေဒဏ် လည်း စီရင်ခြင်းခံရမည်။

၄။ ။ ဤဥပဒေအရ ပြစ်မှုတစ်ခုခုကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်လှန်ရေးအစိုးရ၏ အခွင့်အမိန့်မရရှိဘဲ မည်သည့်တရားရုံးမှာမျှ စစ်ဆေးစီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိစေရ၊

ဗိုလ်နေဝင်း
ဥက္ကဌ
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်လှန်ရေးကောင်စီ
ရန်ကုန်မြို့
(၁၃၂၄ ခုနှစ်၊ ပြာသိုလပြည့်ကျော်(၅)ရက်
၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၄)ရက် )
အမိန့်အရ
ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီး ကိုကို
အတွင်းဝန်
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်လှန်ရေးအစိုးရအဖွဲ့