အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတွင် လက်ထောက်စုံစမ်းရေးမှူးရာထူး လျှောက်ထားသူများအား ရေးဖြေစာမေးပွဲ

ပြုလုပ်မည့်ရက် အသိပေးခြင်း

၁၇-၆-၂၀၂၀ နေ့ထုတ်

* ကြေးမုံသတင်းစာနှင့်

* မြန်မာ့အလင်းစာ