ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း စိစစ်ရေးကော်မတီ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

 

 

တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက်    –        ၁ – ၄ – ၂ဝ၂၄ ရက်နေ့မှ ၂၆ – ၄ – ၂ဝ၂၄ ရက်နေ့ထိ

တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန်  –        ၂၆ – ၁ – ၂ဝ၂၁ ရက်နေ့၊ (၁၆းဝဝ) နာရီ

တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ    –        ရုံးအမှတ် ( ၄၉ ) ၊ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်

တင်ဒါပုံစံနှင့် တင်ဒါစည်းကမ်းများကို အောက်ဖော်ပြပါ လိပ်စာတွင် စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်-

–        ရုံးအမှတ် (၄၉)၊ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်

ဖုန်းနံပါတ် ဝ၆၇ – ၃၄၃၁၃၉၅

—————————————————————————-

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ စက်နှင့်စက်ပစ္စည်းဝယ်ယူမှု စိစစ်ရေးကော်မတီ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

 

 

တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်ရက်    –        ၁ – ၄ – ၂ဝ၂၄ ရက်နေ့မှ ၂၈ – ၄ – ၂ဝ၂၄ ရက်နေ့ထိ

တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန်  –        ၂၈ – ၁ – ၂ဝ၂၁ ရက်နေ့၊ (၁၆းဝဝ) နာရီ

တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ    –        ရုံးအမှတ် ( ၄၉ ) ၊ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်

တင်ဒါပုံစံနှင့် တင်ဒါစည်းကမ်းများကို အောက်ဖော်ပြပါ လိပ်စာတွင် စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်-

–        ရုံးအမှတ် (၄၉)၊ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်

ဖုန်းနံပါတ် ဝ၆၇ – ၃၄၃၁၃၉၅