နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ရေး၊ အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်း

စဉ် နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ရေး၊ အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်း
၁။ လေဆိပ်များတွင် လုံခြုံရေးအကာအကွယ်ပေးမှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
၂။ ရေကြောင်း၊ လေကြောင်း၊ ကုန်းကြောင်းများမှ တရားမဝင်ပစ္စည်းများ တင်သွင်းခြင်း၊ တင်ပို့ခြင်းတို့ကို အရေးယူခြင်း၊
၃။ နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ပြပွဲများ၊ အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ခရီးစဉ်နှင့် နိုင်ငံတော်အဆင့် ကျင်းပသော အခမ်းအနားများတွင် လုံခြုံရေးကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
၄။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကိစ္စရပ်များ၊ နိုင်ငံတော်မှ သီးခြားတာဝန်ပေးအပ်သည့် အထူးစစ်ဆင်ရေးများတွင် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊