လုံခြုံရေးလိုက်ပါဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်း

စဉ် လုံခြုံရေးလိုက်ပါဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်း
၁။ လေဆိပ်လုံခြုံရေးနှင့် လေကြောင်းဥပဒေအရ တားဆီးထားသော ပစ္စည်းများကို ခိုးဝှက်သယ်ယူမှုများမပြုနိုင်ရန်အတွက် မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းကာကွယ်ခြင်း၊
၂။ ရေကြောင်း၊ ကုန်းကြောင်းမှ ယာဉ်များဖြင့် ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးရေးကိရိယာများ၊ လက်နက်များနှင့် ဥပဒေအရတားဆီးထားသောပစ္စည်းများ၊ ခိုးဝှက်သယ်ယူမှုများ မပြုနိုင်ရန်အတွက် မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းကာကွယ်ခြင်း၊
၃။ ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲများပြုလုပ်ရာတွင် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ အကာအကွယ် ပြုလုပ်ပေးရခြင်း၊
၄။ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအတွက် မြေပေါ်မြေအောက် အဖျက်သမားများနှင့် ဆန့်ကျင်ဖက် အင်အားစုများ၏ လှုပ်ရှားမှုသတင်းများ စုဆောင်းတင်ပြခြင်း၊
၅။ အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်လုံခြုံရေးကိစ္စများကို မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
၆။ နိုင်ငံတော်အဆင့် ကျင်းပသော အခမ်းအနားများတွင် လုံခြုံရေးကိစ္စများကို မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
၇။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိစ္စ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတော်မှအထူးကိစ္စရပ်အဖြစ် သတ်မှတ်၍ သီးခြား တာဝန်ပေးအပ်သည့် အထူးစစ်ဆင်ရေးများတွင် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း။