ဦးစီးဌာန၏ သမိုင်းအကျဉ်းချုပ်

ဦးစီးဌာနဖွဲ့စည်းပုံအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခြင်း

အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်တွင် အထူးစုံစမ်း စစ်ဆေးမှုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာနဟူ၍ အက်ဥပဒေအရတည်ရှိ ခဲ့ရာမှ ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်လှန်ရေးကောင်စီ တက်ရောက်လာ ပြီးနောက် ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁)ရက်နေ့မှစ၍ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ကိုဖျက်သိမ်းပြီး အဖွဲ့၏ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင် (၄)ဦးတို့အား ရာထူးအသီးသီးမှရပ်စဲခဲ့ပါသည်။ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာနမှာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏ တိုက်ရိုက်ကြီးကြပ်မှုအောက်သို့ ရောက်ရှိလာပြီး ၁-၃-၆၃ တွင် အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာနကို အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေး အဖွဲ့၌ ထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့မှ အထူးစုံစမ်း စစ်ဆေးရေးဌာနသို့လုပ်ငန်းတာဝန်များခွဲဝေပေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းအရပ်ရပ်နှင့် ဝန်ထမ်းရေးရာ ကိစ္စအဝဝကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းပြုလုပ်ပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအမိန့်နာခံမှုကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနအတွင်းဝန်၏လက်အောက်တွင်ထားရှိပါသည်။ မှုခင်းရေးရာကိစ္စရပ် နှင့် ပတ်သတ်သောအဆုံးအဖြတ်ကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဖွဲ့စည်းသော မှုခင်းကော်မတီ မှချမှတ်ပေးပါသည်။

၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် ကိုလိုနီခေတ်တစ်လျှောက်အသုံးပြုခဲ့သော ဗျူရိုကရေစီ အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားအဟောင်းကို လုံးဝဖျက်သိမ်း၍ ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားအသစ်ဖြင့် တိုင်းပြည်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်လုပ်ကိုင်မည်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်း အားလုံးသည် ယင်းအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အသစ်နှင့်အညီ ပြုပြင်ဖွဲ့စည်းကြရသည့်နည်းတူ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာနဖွဲ့စည်းပုံကိုပြုပြင်ဖွဲ့စည်းပြီး အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ဟုအမည်ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပါသည်။ အလားတူ ပြည်ထဲရေးနှင့်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန ကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနအမည်ဖြင့် ပြုပြင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး အတွင်းဝန်ဟူ၍ လုံးဝမထား ရှိတော့ဘဲ ဦးစီးဌာနများကို ဒုတိယဝန်ကြီး၊ ဝန်ကြီးများကတိုက်ရိုက်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ အမိန့်နာခံမှု လမ်းကြောင်းမှာ ယခင်ကကဲ့သို့ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန အတွင်းဝန်ဟူ၍ ကြားနှစ်ဆင့် မခံတော့ဘဲ ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့် ဝန်ကြီးတို့က တိုက်ရိုက်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲပါသည်။

အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ဖွဲ့စည်းပုံကို လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်နှင့်အညီပြင်ဆင် တိုးချဲ.ဖွဲ့စည်းခွင့်ရရှိရေးအတွက် ၁၃-၈-၉၉ ရက်နေ့ (၁၄၃၀)အချိန်တွင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ထံတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ယင်းတင်ပြချက်အပေါ် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ သဘောတူညီချက်အရ အရာထမ်း (၂၀၂)နေရာနှင့် အမှုထမ်း (၁၅၂၉) နေရာ၊ စုစုပေါင်းရာထူး (၁၇၃၁) နေရာဖြင့် တိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်း ခွင့်ရရှိရေးအတွက် ၃-၃-၂၀၀၀ ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်သည့် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၈/၂၀၀၀) သို့တင်ပြခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါတင်ပြချက်ကို နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီသို့ တင်ပြခဲ့ရာ နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ၏သဘောတူညီချက်အရ ပြင်ဆင်တိုးချဲ.ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

အထက်ပါကဲ့သို့ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာမှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် အရာထမ်း(၂၈၈) နေရာ၊ အမှုထမ်း (၅၇၃)နေရာ စုစုပေါင်း(၈၆၁)နေရာ ထပ်မံတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်လာသဖြင့် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့သို့တင်ပြရာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၁၁/၂၀၁၄) မှသဘောတူခွင့်ပြုချက်ရရှိသဖြင့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံးမှ ၂၄-၆-၂၀၁၄ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ပထရ/ဖ(၇၄၆)/ရေး ၁ ဖြင့်တိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်ဝန်ထမ်း အင်အားမှာ အရာထမ်း (၄၉၀) နေရာ၊ အမှုထမ်း (၂၁၀၂) နေရာ၊ စုစုပေါင်း (၂၅၉၂) နေရာ ဖြစ်ပါသည်။ ဦးစီးဌာနရှိ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ရုံးများတွင် အခြားမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ရာထူးအလိုက်ဆက်ဆံရာတွင်အဆင်ပြေစေရန်နှင့် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အတွက် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်တာဝန်ခံ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ရာထူးအဆင့်မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးရာထူးအဆင့်သို့ တိုးမြှင့်ခန့်ထားရန်အတွက် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့သို့တင်ပြရာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ၁၀-၁၁-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁၅/၂၀၁၆)မှ သဘောတူညီချက်ရရှိသဖြင့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၏ ၁-၁၂-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ပထရ/ဖ (၂၂၈၆)/ ရေး ၁ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုသည့်ဝန်ထမ်းအင်အားမှာ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(၁)နေရာ၊ နေပြည်တော် အပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် (၁၅)ခုတွင် အရာထမ်း(၃၁)နေရာနှင့် အမှုထမ်း(၁၀၅) နေရာထပ်မံတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းသဖြင့် ဦးစီးဌာနတွင် အရာထမ်း(၅၂၁)နေရာ၊ အမှုထမ်း (၂၂၀၇) နေရာ စုစုပေါင်း(၂၇၂၈)နေရာတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် ၂၂-၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်( ၄/၂၀၁၈)မှ သဘောတူခွင့်ပြုချက်အရ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၏ ၁၂-၃-၂၀၁၈ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ပထရ/ဖ (၃၃၄)/ ဦး ၅ ဖြင့် တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုသည့်ဝန်ထမ်းအင်အားမှာ အရာထမ်း(၄၉)နေရာ၊ အမှုထမ်း(၆၉)နေရာ၊ စုစုပေါင်း (၁၁၈)နေရာကိုထပ်မံတိုးချဲ့ကာ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ဖွဲ့စည်းပုံကို အရာထမ်း(၅၇၀)နေရာ၊ အမှုထမ်း(၂၂၇၆)နေရာ၊ စုစုပေါင်း(၂၈၄၆) နေရာဖြင့် ဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုထားရှိပါသည်။ အဆိုပါဖွဲ့စည်းပုံအသစ်တွင် စီမံခန့်ခွဲရေးရာဌာနကို စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဌာနအဖြစ်အမည်ပြောင်းလဲခြင်း၊ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီး ဌာန စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတတ်ပညာသင်ကျောင်းအမည်သတ်မှတ်၍ သင်တန်းကျောင်း(၁)ခု အသစ်တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ထောက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို သီးခြားဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စီမံ ရေးရာဌာနစု(၁)ခုတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ သတင်းနှင့်နည်းပညာဌာနတွင် နည်းပညာဌာနစု (၁)ခု ကို တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းအပါအဝင် ဌာန၊ နေပြည်တော် အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနရုံး၊ တိုင်းဒေသကြီးရုံးနှင့် ပြည်နယ်ရုံးများအားလုံးတွင် အင်အားတိုးချဲ့ခြင်းနှင့် ဒုတိယ စုံစမ်းရေးမှူးရာထူး၊ လက်ထောက်စုံစမ်းရေးမှူးရာထူး အင်အားအချို့ ထုတ်နှုတ်ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းသည့်အပြင် နေပြည်တော် အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနရုံး၊ တိုင်းဒေသကြီးရုံး နှင့် ပြည်နယ်ရုံးဝန်ထမ်းအင်အားကို တစ်ပြေးညီ (၁၃၁)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်။