၂၀၂၄-၂၀၂၅ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ ငွေလုံးငွေရင်း(မူလ)ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့်

ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏

တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်အုပ်စု(၁)စုအတွက် Profile အောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီများအမည်စာရင်း