၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့်

တင်ဒါခေါ်ယူဆောင်ရွက်သည့် စက်နှင့်စက်ပစ္စည်းဝယ်ယူမှု လုပ်ငန်းများအတွက်

တင်ဒါအဆိုပြုလွှာ (Profile) အောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီများအမည်စာရင်း