CMLL/AMLL ဥပဒေဖြင့် စိစစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အမှုအခြေအနေ

စိစစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အမှုများ

စဉ် စိစစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အမှုများ
၁။ စိစစ်ရေး ၄၉မှု
၂။ STR ၉မှု
၃။ ယာယီသိမ်းဆည်းပစ္စည်းများ၏တန်ဖိုး ကျပ်သန်း (၄၄၅၇၁.၇၀၅၇) US $(၃၁.၃၄) သန်းခန့်
US $(၄၈၇၁၇၃.၇၂)
S $ (၂၅၂၀)
ရင်းဂစ် (၂၉)
ဘတ် (၈၅၁၆၃.၀၅)

အမှုဖွင့်တရားစွဲတင်ပို့ခဲ့သည့်အမှုများ

စဉ် အမှုဖွင့်တရားစွဲတင်ပို့ခဲ့သည့်အမှုများ
၁။ အမှုပေါင်း ၁၅မှု
၂။ သက်သေခံတင်ပို့ခဲ့သည့်ပစ္စည်းများတန်ဖိုး ကျပ်သန်း (၁၆၅၄၈.၀၈၇၇) US $
(၁၁.၉၄)သန်းခန့်
US $ (၄၈၇၁၇၃.၇၂)
US $(၂၆၂၀)
ရင်းဂစ် (၂၉)
ဘတ် (၈၅၁၆၃.၀၅)

တရားရုံးပြီးပြတ်ချက်

စဉ် တရားရုံးပြီးပြတ်ချက်
၁။ ပြီးပြတ်အမှုပေါင်း ၃မှု US $ (၀.၆) သန်းခန့်
၂။ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာသိမ်းဆည်းတန်ဖိုး ကျပ်သန်း(၈၆၃.၉၇၆)